GERHARD HOTTER

Gerhard Hotter received a fairly classical artistic training. Since 1990 his work belongs to the so-called Concrete art. This kind of art focuses exclusively on the form. The work exists complete on itself without any kind of emotional background and mostly relies on a mathematical background. Gerhard is interested in the playful part of these mathematical structures. The works he shows are based on the in 1958 by c. Dudley Langford discovered sets of numbers or colors, the so-called Langford-series. In his work Hotter uses these sequences to transform geometrical structures which can exactly be decoded. It is not intended that the spectator decode, he should enjoy the beauty and the serenity of the result.

Gerhard Hotter genoot een vrij klassieke artistieke opleiding. Sinds 1990 behoort zijn werk tot de zogenaamde Concrete kunst. Deze kunstvorm concentreert zich uitsluitend op de vorm. Het werk staat volledig op zichzelf zonder enige emotionele achtergrond en baseert zich meestal op een wiskundige achtergrond. Gerhard is geïnteresseerd in het speelse deel van de wiskundige structuren. De werken die hij toont zijn gebaseerd op de in 1958 door C. Dudley Langford ontdekte reeksen van getallen of kleuren, de zogenaamde Langford-reeksen. Gebruikmakend van deze logische sequenties verdeelt Hotter patronen en geometrische vormen. De ontstane structuren zijn exact ontcijferbaar maar het is niet de bedoeling dat de toeschouwer zich laat verleiden tot ontcijferen, hij moet genieten van de sereniteit en de schoonheid van het resultaat.